Skip to main content

OKT 25 – Bódvaszilas – Boldogkőváralja

Országos Kéktúra
> Észak-Magyarország
Megosztás
Részletek
  • Túra típusa
    Országos Kéktúra
  • Túra hossza 69.6 km
  • Szintemelkedés 1525 m
  • Szintcsökkenés 1530 m
  • Nehézség 5/1
  • Régió Észak-Magyarország
  • Érkezés Körtúra

Túra leírás


Bódvaszilast a déli irányba vezető iparvágányok nyomvonalán hagyjuk magunk mögött. A vágányokon vagy azok mentén haladva átkelünk a Bódván, és az Esztramos-hegy tömbje alatt gyalogolva érkezünk meg Bódvarákóra, ahol megtaláljuk a Szabadság út 23. szám alatti ház kerítésén a pecsételődobozt a bélyegzővel.

Végigmegyünk a községen, és a túlsó vége után 600 méterrel, a romos házaknál balra térünk. Rövidesen egy igen hosszú és meredek kaptató következik, amelynek a végén feljutunk a hegyhátra. Innen rövid kitérőt teszünk egy lejtős dózerúton Martonyi kolostorromjai mellé, majd visszakapaszkodunk a hegyhát hullámzó tömbjére. Hamarosan eljutunk a Mile-hegy csúcsára, ahonnan lejtős utakon hagyjuk el a hegység területét. A Slokk-tetőn az aszfaltúton jobbra fordulunk, és Tornabarakonyig ereszkedünk. Pecsételni a templommal szemben, a parókia kerítésén lévő bélyegzővel tudunk.

Rövidesen keresztezzük a Barakonyi-patakot, és az erdőben felkapaszkodunk a Barakonyi-hegy gerincére. Földutunk több ágra szakad, de balra tartva már látjuk Rakacaszendet. A faluban két bélyegzőhely is van, egyiket a Sarki vegyesboltnál, másikat a Fő út 7. szám alatti magánlakásban találjuk.

A községet a Kopasz-hegy felé elhagyva a szakadozó keréknyomok között a kevésbé kijárt ágat keressük, amely befordul az erdős területre. Innen dél-délkeleti irányban kiérünk a Kecske-pad szélére. Az elágazásban dél felé indulunk, majd 300 lépés után a fiatalosba visszavezető keréknyomra lépünk, amelyből később földút lesz. Kiérünk a mezőkre, leereszkedünk a völgybe, és Irotán át megindulunk a Vesszős-oldalban. Egy kerítés és egy erdősáv között kapaszkodunk fel, majd az erdősáv túloldalán kelet felé indulunk a keréknyomon. Hamarosan belépünk az erdőbe. Bő félórás gyaloglást követően balra fordulunk egy földúton, amely a szántóföldek közé vezet. Ezek aljában jobbra térünk, és rövidesen megérkezünk Felsővadász községébe. A pecsétet az Ady Endre úti dohányboltban is beszerezhetjük, de továbbhaladva a kéken, a Dózsa György úti vegyesboltban is pecsételhetünk a kéktúra bélyegzővel.

A Rákóczi-kastély után jobbra fordulunk, és pár száz méter múlva egy dél felé tartó földúton elhagyjuk a települést. Művelt földek között haladunk, majd egy füves dombhátra érünk. Innen már látszik Nyésta, ahová több merőleges forduló után jutunk el. A település utáni keréknyomon gyalogolva a szántóföldek fölött beérünk a fák közé. A tetőn jobbra törik az út, aztán 100-150 lépés után balra ösvényre térünk, és a kaszálón, majd az erdősávon átvágva meglátjuk Abaújszolnokot. A pecsételődobozt a bélyegzővel a Rákóczi út 4. szám alatti magánház kerítésén találjuk.

A község felett a hosszan elnyúló szántó peremén haladunk, majd feljebb bokros, füves és fás területek váltják egymást. Egy fiatal akácosban balra lefelé fordulunk, és egy réten keresztül egy országútra érünk. Ezen jobbra fordulunk, és 800 méter gyaloglást követően a bal kéz felé haladó keréknyomon felkapaszkodunk

Ilkaháza mezőgazdasági bázisához. Baktakékre érve, a pecsételés miatt kis kitérőt teszünk a Rákóczi utcai sörözőig. A bélyegző a kocsmában van.

Pecsételés után a községet elhagyva átvágunk a mezőkön. A zártkertek és a szántóföldek után az elágazásban balra fordulva ereszkedünk, és a Tóbiás-tanya bekötőútján kiérünk az országútra. Ezer lépés után a dombon a jobbkanyarnál egyenesen indulunk tovább a földúton az erdőbe. A gerincen az aszfaltutat keresztezve leereszkedünk Fancsal főutcájára. A faluban a Tornyos sörözőben, illetve vele szemben egy magánház kerítésén is megtaláljuk a kéktúra bélyegzőt. A községet egy gyümölcsösön átvágva hagyjuk el, majd a széles dombtetőről füves lejtőkön ereszkedünk alá.

Hamarosan megpillantjuk Abaújdevecser épületeit. Encsen át Gibártra megyünk. Pecsételni kis kitérővel a vízmű bejáratánál a kerítésre kihelyezett bélyegzővel tudunk. A hídon átkelünk a Hernádon, majd az országúton felkaptatunk a dombhátra. Az egyik hajtűkanyarban térünk le észak felé, és a földúton Alsócécére gyalogolunk. Alsócécén a kék mentén a Petőfi u. 4. szám alatti ház kőkerítésén találjuk a pecsételődobozt, de ha kitérőt teszünk az Aba Étteremhez, az étterem előtti fadobozban szintén megtaláljuk a hernádcécei bélyegzőt. Végül átsétálunk Boldogkőváraljára, ahol a pecsételőhelyet a falu határában a vasútállomáson és a faluba érve, onnan a KL jelzésen kitérővel a Boldogkői vár bejáratának rácsán találjuk meg.

Forrás: www.kektura.hu

Túra útvonala

Avatar
Főtekergő
Adminisztrátor
Én lennék a weboldal kitalálója, és javarészt az általam bejárt túrákat találjátok az oldalon. :)
https://www.nrkdesign.hu/
Még nem szólt hozzá senki. Legyél te az első!